Warsztat – Twórcze aspekty narracji w nauczaniu dzieci

http://www.lalunaalguinzaglio.it/l%E2%80%99aspetto-creativo-e-pedagogico-della-narrazione-per-e-con-l%E2%80%99infanzia.html#prettyPhoto/0/

Twórcze aspekty narracji i nauczania dzieci

L’aspetto creativo e pedagogico della narrazione per e con l’infanzia

09.10.2011, Potezna Italia

Warsztaty narracji we Włoszech

Celem warsztatu jest zdobycie umiejętności komponowania spójnej narracji na wybrany temat, słownego improwizowania oraz szukania dodatkowych środków formalnych: gestów, melodii, ruchu, rekwizytów tak, by wzmocnić przekaz i zaangażować słuchaczy w historię.
Począwszy od symbolicznego świata bajek poprzez kreatywne warsztaty, uczestnicy mieli możliwość przeżyć prawdziwe doświadczenia narracyjne, czerpiąc z autobiografii, zabawy, gry ciała i zmysłów oraz relacji z otoczeniem.
Kurs był gorąco polecany dla rodziców i profesjonalistów pracujących z dziećmi.

Kurs prowadzony był przez Claudio Tosi.
W warsztatach uczestniczyła Anna Cierpioł

Czytaj i oglądaj galerię zdjęć

Reklamy