Szóste spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu Tips – Wizyta Studyjna – Kraków

Wizyta Studyjna – Kraków, Polska 29 czerwca 2012

Oto krótka relacja z tego spotkania

Program spotkania

Ilustrowany raport ze spotkania w języku angielskim

Szóste spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu „TIPS – Wytyczne dla rodziców dzieci z dysleksją” odbyło się w Krakowie dnia 29 czerwca 2012 i miało charakter Wizyta Studyjnej. Aby w pełni zrealizować cele projektu, spotkanie to odbyło się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Krakowie. W spotkaniu wzięło udział 21 uczestników pochodzących z instytucji partnerskich oraz pracowników dwóch instytucji publicznych w tym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 z siedzibą w Krakowie, a także z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie.

Podczas spotkania omówiono jak działają lokalne grupy wsparcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – czyli dysleksją rozwojową . Zagraniczni goście dowiedzieli się jak funkcjonują poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które wspierają uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz obejmują kompleksową pomocą dziecko, rodzinę, nauczyciela i środowisko.

Partnerzy projektu mieli możliwość uczestniczenia w prezentacji na temat znaczenia czynników neurologicznych w dysleksji oraz zapoznali się z nowoczesną metodą zwiększania efektywności pracy mózgu – EEG Biofeedback. Polscy eksperci w materii dysleksji dzielili się doświadczeniem w codziennej pracy.

Zagraniczni goście podczas wizyty oprócz oficjalnych spotkań poznali naszą lokalną kulturę i tradycje.

Zachęcamy do zapoznania sie z ilustrowaną relacją z tego spotkania w języku angielskim.

Podziękowania

Euro-Idea Fundacja Społeczno Kulturalna pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania Wizyta Studyjnej, w tym Jolancie Skórze, Marii Zarembie, Renacie Kałuży z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 z siedzibą w Krakowie, a także Małgorzacie Niewodowskiej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie oraz innym pracownikom obu tych instytucji za wsparcie merytoryczne, logistyczne i życzliwość pozwalające na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i sprawne przeprowadzenie spotkania.

Specjalne podziękowania kierujemy do Tomasza:)

Reklamy