Czwarte spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu We share – Walencja

 

4meeting/day 1 - meeting working group 02

Walencja, HISZPANIA 03 – 07 października 2012

Czwarte międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu We Share odbyło się w Walencji w dniach od 03 – 07 października 2012.

Fotoreportaż

Zachęcamy do obejrzenia fotoreportażu z tego spotkania.

Spotkanie OST

Podczas wizyty w Walecji partnerzy projektu mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu OST (Open Space Technology czyli Metoda Otwartej Przestrzeni). Zalożeniem spokania  byla wymiana doświadczeń, jak również zainicjowanie międzynarodowej dyskusji na temat zjawiska collaborative consumption.

Collaborative consumption w teorii

Angielski termin collaborative consumption / sharing economy tlumaczony jest jako wspólna konsumpcja, współdzielona konsupcja,  ekonomia dzielona …Są to terminy opisujące ekonomiczne modele, bazujące na bezinteresownym dzieleniu się, wymianie i płatnym wypożyczaniu produktów. Termin jest przeciwieństwem posiadania rzeczy na własność.

Wspólna konsumpcja związana jest z nowym, wschodzącym trendem społecznym, którego celem jest zmiana egoistycznego i archaicznego sposobu myślenia. Od słowa „ja” do słowa „my”- budujemy wspólnotę. Przykłady Collaborative Cosumpsion to: bike-sharing, ogrody miejskie, office sharing, zrównoważony i ekologicznie przyjazny transport.

Dowiedz się więcej…

Wikipedia – Wspólna konsumpcja

Trend SPOŁEM

Wspólna konsumpcja w praktyce

Partnerzy projektu We Share  poddali analizie najlepsze dobre praktyki w tzw. wspólnej konsumpcji, zebrane w 16 krajach Europy w ramach realizacji projektu.

Niebawem ukaże się  kompendium wyselekcjonowanych dobrych praktyk w wersji anglojęzycznej a w przyszłości również w wersji PL.

Podczas spotkania zaprezentowano też robocze wersje przewodników tematycznych, które powstają w ramach realizacji projektu We Share.

Niebawem przewodniki te będą dostępne w polskiej werski językowej.

Reklamy