Pierwsze spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu C.A.S.E.S. work

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

CW Paris PH 2

Nowy projekt i nowe wyzwania

Pierwsze spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu „C.A.S.E.S. work ” odbyło się w Paryżu w dniach 22 -23 listopada 2012.

Projekt realizowany będzie w latach 2012-2014.

Program spotkania

Instytucja goszcząca – Association ESENIORS Paryż, Francja.

Kilka słów o nowym realizowanym projekcie

Projekty partnerskie umożliwiają organizacjom z różnych krajów współpracę dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego. Ich głównym zamierzeniem jest ułatwienie partnerom wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy na poziomie europejskim. W toku realizacji projektu odbywają się wzajemne wizyty partnerów, które są okazją do bezpośrednich spotkań ekspertów i wzajemnego uczenia się (tzw. peer learning).

Idea projektu powstała podczas spotkania przygotowawczego we Wloszech, które odbyło sie w listopadzie 2011 roku.

Projekt realizowany będzie w latach 2012-2014 we współpracy piętnastu instytucji partnerskich.

Jakie przesłanie niesie projekt C.A.S.E.S. WORK

C.A.S.E.S. WORK  czyli współdzielenie, współpraca oraz elementy ekonomii społecznej w przedsiębiorczości – nowy model prowadzenia działalności gospodarczej  i nowe możliwości na rynku pracy.

W okresie światowego kryzysu gospodarczego, skutkującego spadkiem poziomu życia dla dużych grup ludności, konsumpcjonizm połączony z logiką zysku za wszelką cenę nie wytrzymuje presji nowej rzeczywistości.

W nowej dynamice społecznej ewoluuje też model tworzenia firm i przedsiębiorstw.

Nowoczesne przedsiębiorstwo w odpowiedzi na wyzwania i przemiany społeczne, powinno uwzględniać w swojej polityce rozwoju  elementy nowego stylu życia – alternatywnego do konsumpcjonizmu – który łączy:

  • współdziałanie,
  • zrównoważony rozwój,
  • znaczenie technologii i serwisów społecznościowych w budowaniu wzajemnego zaufania,
  • solidarność, partycypację i samorządności społeczną.

Głównym założeniem projektu jest zapewnienie w zmieniających się realiach gospodarczych nowych kompetencji zawodowych, dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz innowacyjnych przedsiębiorstw.

Cele zostaną osiągnięte poprzez zaangażowanie licznych podmiotów prywatnych i instytucji publicznych oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy nimi.