Drugie spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu C.A.S.E.S. work

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Co:  Drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu CASES work Kto uczestniczył:  Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna, Kraków
Kto nas gościł: CMO Groningen, Holandia, Profil: PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPU LSORY SOCIAL SECURITYSOCIAL SECURITY

Kiedy: 10 – 13 kwietnia 2013
Gdzie: Groningen, Holandia

Drógie międzynarodowe spotkanie partnerskie w ramach projektu C.A.S.E.S. WORK odbyło się w miejscowości Groningen(HolandiA). Naszą fundację reprezentowało dwóch przedstawicieli: Piotr oraz Łukasz.

Celem spotkania było zaprezentowanie postępów w realizcji planu pracy nad projektem C.A.S.E..S. WORK  oraz udział w nowych i stymulujących doświadczeniach takich jak wizyty studyjne oraz szkolenia w przedsiębiorstwach działających w duchu Social & Collaborative enterprise.

Aby w pełni zrealizować cele projektu, spotkanie to miało charakter Wizyta Studyjnej.

Holenderscy eksperci w materii Social & Collaborative enterprise dzielili się doświadczeniem w codziennej pracy.

Kolacja w Noorderpoort, social enterprise.

W Szkole Noorderpoort miła miejsce kolacja przygotowana przez uczniów i serwowana przez studentów w wieku od 15 do 20 lat.

http://www.noorderpoort.nl/en/Paginas/default.aspx

Obiad w de Gasterij (Delfzijl), social enterprise.

Renee Blaauw opracowała projekt, zgodnie z którym osoby z mniej uprzywilejowanych środowis otworzyli restaurację i sklep z używanymi rzeczami tak zwany second-hand.

Były to inspirujące doświadczenia ze szkolenia zawodowego VET.

Rola pracowników/słuchaczy fundacji podczas spotkania:

  • zaprezentowano prezentacja pptx ilustrującą postępy w realizcji planu pracy nad projektem C.A.S.E..S. WORK;
  • przedstawiono projekt oficjalnej strony internetowej projektu C.A.S.E..S. WORK  http://www.caseswork.eu/   ;
  • reprezentanci fundcaji wzieli udział w dyskusji na temat wykorzystaniu technologii ICT w pracy nad projektem;
  • reprezentanci fundcaji zaprezentowali pierwsze rezultaty badania na temat crowd founding oraz open source government services w Polsce jak i i w UE a także, szkic przewodnika pod tytułem „Open source government services .A guide for interested in development of open source services in the field of Open government”.

Wszystkie zaprezentowane materiały zostały opracowane przez Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna.

Praca w grupach – raport postępów

W ramach realizowania przewodników tematycznych projektu C.A.S.E.S.WORK  funkcjonują cztery grupy zadaniowe..

Podczas pierwszego dnia spotkania cztery grupy reprezentujące cztery bloki tematyczne, dyskutowały oraz prezentowały postępy w pracy nad następuującymi zagadnieniami:

 1 Temat: Cooperative and coworking

Partnerzy: Holandia, Belgia, Hiszpania i Bułgaria

Lider: Holandia

2 Temat: crowd founding, open source, government services

Partnerzy: Polska, Hiszpania, Szwajcaria

Lider: Hiszpania.

Zaprezentowane materiały zostały opracowane przez Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna.

3 Temat: Alternative energy, production, rural economy

Partnerzy: UK, Portugalia, Litwa and Iceland

Lider: Litwa

4 Temat: Cooperative transport service (bike, travelling…), fare trade, education

Partnerzy: Austria, Francja, Węgry

Lider: Austria

Program spotkań dla studentów

Instytucja goszcząca CMO Groningen zorganizowała suplementarny program spotkań dla studentów/beneficjentów projektu.
Uczniowie z Węgier, Czech i Portugalii uczestniczyli w prezentacji Henk ten Brinke oraz wizycie w szkole High School in Appingedam.

Organizatorzy zadbali o zrównoważony i ekologicznie przyjazny transport. Z racji na to, iż spotkanie miało miejsce w Holandii grupa uczestników przemieszczała się po okolicy na wynajętych rowerach.

Zagraniczni goście podczas wizyty oprócz oficjalnych spotkań poznali lokalną kuchnię, kulturę i tradycje.

Oto kilka zdjęć z pobytu w Holandii

Specjalne podziękowania kierujemy do Piotra oraz Łukasza.