Dzielimy się – sposób na kryzys. Collaborative Consumption w teorii i praktyce

Cały świat opanowała mania zakupów, a tylko nielicznych rzeczy używamy dwukrotnie, mimo że wciąż pozostają one niezniszczone i są w pełni sprawne.

Trudna ekonomicznie rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć zmusiła nas do wypracowania nowego sposobu myślenia na temat potrzeby posiadania rzeczy na własność.

Slogan „Dzielimy się” w pełni oddaje przesłanie międzynarodowego Projektu Partnerskiego Grundviga  – „We Share” – realizowanego przez krakowską fundację Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna w latach 2011-2013.

Projekt wzoruje się na nowym, wschodzącym trendzie społecznym – ang. collaborative consumption – bazującym na bezinteresownym dzieleniu się, wymianie i płatnym wypożyczaniu produktów. Termin ten  jest przeciwieństwem posiadania rzeczy na własność.

Projekt promuje nowy styl życia, alternatywny do konsumpcjonizmu, który uwzględnia zrównoważony rozwój, technologie oraz znaczenie serwisów społecznościowych w budowaniu wzajemnego zaufania i przyjaźni.  Przykładami wspólnoty konsumpcji są wypożyczanie rowerów, ogrody miejskie, otwarte, wspólne przestrzenie biurowe, zrównoważony i ekologicznie przyjazny transport itd.

Przedmiotowy projekt ma na celu szerzenie idei dzielenia się tym co posiadamy i co umiemy. Jest on także oparty na zasadzie dzielenia się doświadczeniem pomiędzy partnerami z 16 krajów Europy (Belgia, Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy), którzy wymieniają się dobrymi praktykami na temat zjawiska „wspólnej konsumpcji”.

Collaborative consumption w Europie

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badania – o zasięgu europejskim – odnośnie nowego stylu życia, polegającego na bezinteresownym dzieleniu się, wymianie i odpłatnym wypożyczaniu produktów. Kolejnym celem jest zgromadzenie przykładów na temat wspólnot konsumpcyjnych w całej Europie.

Badanie to pozwala na sprawną wymianę doświadczeń, jak również na zainicjowanie międzynarodowej dyskusji dotyczącej zjawiska ekonomii dzielonej. „Dzielenie się” to nie tylko sama idea, ale także nowy styl życia (alternatywny do konsumpcjonizmu), który uwzględnia zrównoważony rozwój, technologie oraz znaczenie serwisów społecznościowych w budowaniu wzajemnego zaufania i przyjaźni.

Beneficjentami projektu są lokalne społeczności, podmioty prywatne oraz instytucje publiczne. Projekt przewiduje zebranie kompendium dobrych praktyk, użytecznych dla podmiotów prywatnych i instytucji publicznych, generowanie wytycznych przyjaznych osobom w wieku 50+  by zachęcić je do korzystania z zasobów internetowych, stworzenie platformy internatowej na temat sfery „dzielenia się” i wspólnej konsumpcji, promocję kreatywności i przedsiębiorczości oraz  spotkania OST (Open Space Technology czyli Metoda Otwartej Przestrzeni).

czytaj Przewodnik dla seniorów oraz Open Government w Europie dostępne w wielu językach w tym w j. polskim

Podstawowe zasady korzystania z komputerów i internetu

Tak naprawdę dzielić możemy się prawie wszystkim: ubraniami, sprzętem AGD, autami, domami itd. Obecnie jednymi z najbardziej popularnych form dzielenia się są: organizowanie tzw. swap party czyli spotkań towarzyskich połączonych z wymianą ubrań, carpooling czyli wzajemne podwożenie się do prac lub dzieci do szkoły itd., coworking czyli tworzenie wspólnych, otwartych biur, w których można wynajmować biurka z pełnym wyposażeniem, tworzenie giełd niechcianych (nietrafionych) prezentów ślubnych, które nowożeńcy mogą wymieniać między sobą, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie domów na wakacje, czy wypożyczanie miejsc parkingowych itp.

To tylko kilka przykładów dzielenia się, które mogą generować oszczędności zasobów środowiska i środków finansowych, zmieniają nasze nawyki, sposób myślenia, filozofię życia oraz niwelują zapotrzebowanie na zakup niektórych towarów i usług, o czym  nie tylko uczy projekt WE SHARE ale i udowadnia on, że pożyczanie jest tańsze od kupowania, a co za tym idzie bardziej opłacalne.

Z tych powodów zaprezentowany model współpracy się opłaca, zwłaszcza w dobie kryzysu. Idea dzielenia się jest coraz bliższa ludziom i stosuje ją w praktyce coraz więcej osób, zarówno ze względów ekonomicznych jak i społecznych.

Projekt WE SHARE jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

 Czytaj:

WeShare_Preliminary research in Poland

WeShare_Open Government good practice examples in Poland

WE SHARE Good Practices in Collaborative consumption in Poland

Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod adresem: www.euroidea.wordpress.com oraz pezpośrednio na stronie internetowej projektu www.weshareproject.eu   .

 

Reklamy