Ósme spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu Tips – Kraków – komunikat prasowy

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

 

Ostatnie spotkanie Projektu Partnerskiego Grundtviga TIPS for parents of dyslexic child , odbyło się w Krakowie, w dniu 12 lipca 2013 roku.
W spotkaniu wzięło udział 15 uczestników pochodzących z instytucji partnerskich oraz dwóch radnych Dzielnicy VII Zwierzyniec z Krakowa

Fundacja gościła partnerów projektu TIPS po raz drugi.

Pierwsze spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu „TIPS – Wytyczne dla rodziców dzieci z dysleksją” odbyło się w. Krakowie dnia 29 czerwca 2012 i miało charakter Wizyty Studyjnej.Podczas ubiegłorocznego spotkania omówiono jak działają lokalne grupy wsparcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – czyli dysleksją rozwojową.

Podczas tegorocznego spotkania w Krakowie partnerzy projektu dyskutowali na temat metod rozpowszechniania rezultatów projektu, w tym e-booka pod tytułem „Przewodnik dla rodziców dzieci z dysleksją”, który ukazał się w sześciu wersjach językowych w tym w języku polskim.

Rozmawiano również na temat pszyszej współpracy w zakresie tematyki dysleksji.
Europejscy eksperci w materii dysleksji dzielili się doświadczeniem w codziennej pracy.
Zagraniczni goście podczas wizyty oprócz oficjalnych spotkań poznali naszą kulturę i tradycje.
Zagraniczni goście zwiedzili Willę Decjusza, okolice Parku Decjusza oraz krakowską starówkę.

Komunikat prasowy

Czytaj raport w j. polskim

Czytaj raport w j. angielskim

Nasze działania na rzecz upowszechnianie rezultatów projektu,  raport w j. angielskim.

Reklamy