Pierwsze spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu OpenGovEU

Co:  Pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu OpenGovEU                     Co:  Wizyta Studyjna w ramach projektu OpenGovEU  21 listopad-.30  listopad                 Kto uczestniczył:  Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna,
Kto nas gościł: EURO-NET
Kiedy: 21 – 22 listopad 2013 oraz 22 listopad-.30  listopad 2013
Gdzie: Potenza, Włochyy

Przebieg spotkania

Pierwsze spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu OpenGovEU odbyło się w siedzibie włoskiego koordynatora projektu i miało charakter poznawczy..Celem spotkania było zaprezentowanie instytucji partnerskich oraz nakreślenie planu pracy nad projektem Open Covernment in Europe.

W spotkaniu w Potenzy uczestniczyło 28 przedstawicieli instytucji partnerskich z 11 krajów w tym z Włoch (2 partnerów), Holandii, Wielkiej Brytanii, Polski, Rumunii, Francji, Niemiec, Estonii, Portugalii, Grecji i Turcji. Nasza˛fundacje˛ reprezentowało trzech uczestników.

Spotkaniu przewodniczył koordynator projektu – Peppino Franco (Włochy). Meeting przebiegał według zaplanowanego przez koordynatora schematu.
Oto Agenda dwudniowego spotkania w skrócie:
1. Wprowadzenie w problematykę Open Government i ramowe omówienie założeń projektu.
Wprowadzenie do tematu Open Government
Open Government (z ang. otwarty rząd) jest koncepcją zmian funkcjonowania instytucji publicznych, których celem jest zwiększanie dostępu do informacji publicznej i innych zasobów informacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, jak również działania na rzecz zwiększenia poziomu transparentności administracji publicznej. Rozwój koncepcji otwartego rządu jest ściśle związany z postępem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji.
Historyczne korzenie open government tkwią w oświeceniowej debacie o kształcie powstającego wtedy demokratycznego społeczeństwa. Główne wartości, do których odwołuje się koncepcja otwartego rządu to:
• Przejrzystość i związana z tym wiarygodność działań państwa,
• Zaangażowanie obywateli poprzez uczestnictwo w procesach podejmowania decyzji oraz inne formy obywatelskiej współpracy w działaniach instytucji państwowych,
• Szeroko rozumiana otwartość instytucji publicznych, która jest warunkiem realizacji powyższych wartości.

2. Prezentacja poszczególnych instytucji partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności i kompetencje pracowników. W tej części spotkania aktywnie uczestniczyli wszyscy reprezentanci instytucji parnterskich.


3. Przedstawienie przez koordynatora proponowanego planu działań i umiejscowienie ich w czasie + dyskusja.
4. Przyjęcie dwuletniego planu pracy (zakres i podział działań).
5. Referat programowy na temat Open Government(OG) czyli Otwartego Rządu – historia, teraźniejszość i nowe wyzwania w obszarze OG w Europie i na świecie. Referat i dyskusję przygotował i poprowadził Antonino Imbesi (Włochy).

Konferencja prasowa


6. W ramach czasu poświęconego na kulturę – zwiedzanie unikalnego na skalę światową kompleksu historyczno-urbanistycznego w mieście Matera.
7. Przydzielenie poszczególnych zadań pomiędzy partnerów projektu.
8. Wstępne ustalenie kalendarza spotkań w ramach realizacji projektu w 2014 i 2015 roku.
9. Nieformalna dyskusja na temat przyszłych działań w ramach realizacji przedmiotowego projektu.
10. Działania integracyjne i kulturalne – wspólna kolacja w hotelu Hilton Potenza.

Rola pracowników/słuchaczy podczas spotkania:

  • Prezentacja instytucji partnerskiej;
  • Aktywny udział w dyskusji na temat realizacji produktów finalnych projektu, podziału ról i obowiazków;
  • Aktywny udział w dyskusji na temat zagadnienia Open Government;
  • Aktywny udział w dyskusji na temat planowanego kalendarza spotkań partnerskich;

Udział w spotknaiu pozwoli na zdefiniowanie i zaangażowanie beneficjentów ze społeczności lokalnych oraz przeprowadzenie działań lokalnych z grupa˛ docelowa˛ w kolejnych fazach realizacji projektu. Wykorzystanie doświadczeń ze spotkania partnerskiego pozwoli na opracowanie przewodnika na temat zagadnienia i strategii rozwoju zjawiska Open Government.

Wizyta Studyjna

Aby w pełni zrealizować cele projektu, spotkanie to miało charakter Wizyta Studyjnej. Włoscy koledzy dzielili się doświadczeniem w codziennej pracy.

Podczas kilkudniowej Wizyty Studyjnej przedstawiciele naszej instytucji mieli możliwość zaplanowania współdziałania na rzecz partnerstwa poprzez:

  • nakreślenie strategii evaluacji projektu jako ważnego elementu kontroli jakości nad realizacją projektu (wybór narzędzi pracy-google sharing documents oraz szkolenie z tego zakresu).
  • wybór technologii IT w opracowaniu materiałów oraz straytegia ich upowszechniania(wybór narzędzi pracy- środowisko joomla oraz podstawowe szkolenie z tego zakresu).

Wykorzystanie doświadczeń z Wizyty Studyjnej pozwoli na zrealizowanie akcyjnych produktów końcowych projektu oraz opracowanie przewodnika ( w formie e-book) na temat zagadnienia i strategii rozwoju zjawiska Open Government.
Nowonabyta wiedza z zakresu IT pozwoli na wdrozenie sprawnego systemu ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Otwarci na nowe wyzwania

Oprócz  działań merytorycznych nie sposób nie zauważyć aspektu integracyjnego spotkania. Równoprawna dyskusja pokazała, że nierzadko przedstawiciele mniejszych i skromniejszych społeczności mają liczne pomysły i doświadczenia wzbogacające demokratyczne praktyki w Europie oraz wizje na ich rozwój. Szczególne wrażenie wywarła na mnie aktywność, przygotowanie i profesjonalizm przedstawicieli partnera z Turcji. Uczestnictwo w projekcie europejskim wydawało się być dla nich niezwukle ważne i inspirujące.

Bogdan

Reklamy