Drugie spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu OpenGovEU

OG_LOGO_ gif trasparentCo:  Drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu OpenGovEU                     Kto uczestniczył:  Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna,
Kto nas gościł: Rząd Regionu Kirsehir, Turcja
Kiedy: 09 – 13 stycznia 2014
Gdzie: Kırşehir, Turcja

 

Celem spotkania była prezentacja form Otwartego Rządu w UE .

Partnerzy projektu omawiali rolę oddolnych inicjatyw Otwartego Rządu.

Dyskutowano nad;

  • działaniami na rzecz Otwartego Rządu w poszczególnych krajach Europy,
  • praktycznym wykorzystaniem dobrych praktuk zebranych podczas realizowania projektu OpenGovEU,
  • metodami wdrażania założeń Otwartego Rządu do programów lokalnych samorządów i organizacji.
  • metodami popularyzowania tej idei w lokalnych społecznościach również poprzez nieformalna współpracę z organizacjami zainteresowanymi tematem Open Government.

OGUE_2nd meeting 10012014 008.jpgNaszą fundację Euroidea FSK reprezentował Bogdan. Przedstawił on wyniki badania wstępnego na temat Otwartego Rządu – czytaj tutaj.

Celem badania było przedstawienie istniejących, dostępnych narzędzi, stron internetowych i działań, które wspierają ideę Otwartego Rządu w Polsce.
Dokument ten zawiera aktualny stan realizacji praktycznych działań ze strony państwa jak i NGO w temacie Otwartego Rządu w Polsce..

OGUE_2nd meeting 10012014 100.jpgBogdan zainicjował również dyskusję nad rolą witryny internetowej w realizacji i rozpowszechnianiu efektów realizowanego przez nas projektu. Generalnie, to właśnie narzędzia IT stały się bazą do powstania możliwości narodzin idei Otwartego Rządu . Efektem tej części dyskusji była między innymi konkluzja, żeby witryna internetowa naszego projektu przybrała formę bloga otwartego na współudział w dyskusji innych osób i organizacji nie związanych formalnie z naszym projektem OpenGovEU.

W drugim dniu spotkania kontynuowano dyskusje. Wzięli w niej udział również przedstawiciele miejscowych organizacji NGO a także samorządowców z Kirsehir.

OGUE_2nd meeting 10012014 041.jpg

Uczestnicy naszego spotkania zostali również zaproszeni przez radnych miasta Kirsehir do siedziby Urzędu Miasta. Przedstawiciel rady miasta zapoznał nas z historią i współczesnością Kisehir. Wyraził również otwartość lokalnych władz w temacie Open Government, a zwłaszcza w

Reprezentant miasta ujawnił chęć wykorzystania praktycznych działań na rzecz Otwartego Rządu wypracowanych w ramach naszego projektu.

W trakcie spotkania, doprecyzowano kierunki zakresy i metody następnych działań w ramach realizacji projektu, oraz skorygowano zaplanowane na pierwszym spotkaniu terminy i miejsca spotkań w ramach projektu OpenGovEU.OGUE_2nd meeting 10012014 044.jpg

 

Ostatni, trzeci dzień pobytu w Turcji wykorzystano na aktywność kulturalną. Uczestnicy spotkania w Kirsehir odwiedzili między innymi tereny zamieszkiwane przez pierwszych chrześcijan oraz muzeum w Langwedocji.OGUE_2nd meeting 10012014 kirsehir

Reklamy