Wizyta Studyjna w Radzie Dzielnicy VII w Krakowie

CASES WORK _LOGO_version 1d 444 newDnia 23 stycznia 2014 roku przy ul. Prusa 18 w Krakowie odbyło się międzynarodowe spotkanie w ramach realizacji projektu Leonardo Da Vinci  „C.A.S.E.S. WORK – Social & Collaborative enterprise. Nowy model przedsiębiorczości oparty na zasadach współdziałania oraz elementach ekonomii społecznejʺ. Spotkanie to miało charakter Wizyty Studyjnej.Agenda

W spotkaniu wzięło udział 6 uczestników ze zwierzynieckiej fundacji Euro-Idea.FSK , wileńskiej organizacji pozarządowej VŠĮ “Žinių kodas” oraz Radni Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie (mgr Julia Mach i mgr Łukasz Filipiak).

Celem spotkania była, wymiana dobrych praktyk oraz przedstawienie rezultatów badania zagadnienia „Otwartego Rząduʺ w Polsce a w szczególności w naszym rodzimym Krakowie.

Fundacja Euro-Idea.FSK w ostatnim roku  pracowała nad przewodnikiem inspirującym do tworzeniem serwisów usługowych w zakresie „Otwartego Rząduʺ.

Głównym adresatem polskiego przewodnika są przedstawiciele startapów, nowopowstałe, prywatne przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, które badają nowe/potencjalne możliwości w zmieniających się realiach gospodarczych, lokalne władze oraz wspólnoty, które wspierają aktywne uczestnictwo i otwarty dostęp do pełnego wykorzystane zasobów publicznych.

Radny Łukasz Filipiak wprowadził gości w temat „Otwartego Rząduʺ, omówił koncepcję budżetu partycypacyjnego oraz  zaprezentował pilotażowy projet „Dzielnice się Liczą”, realizowany w Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

Projekt „Dzielnice się Liczą” został opisany w kompendium dobrych praktyk zebranych podczas realizacji projektu „C.A.S.E.S. WORKʺ i będzie rozpowszechniany w 15 krajach Europy.

Zagraniczni goście mieli możliwość zapoznania się ze szczegółami realizacji projektu oraz możliwość konsultacji z grupą wdrażającą ten projekt w Dzielnicy VII w Krakowie.

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk umożliwi popularyzację idei „Otwartego Rząduʺ oraz budżetu partycypacyjnego jak i realizowanie podobnych inicjatyw na Litwie. Wiedza i umiejetności nabyte podczas Wizyty Studyjnej pozwolą na wsparcie procesu partycypacji oraz otworzą dostęp do niewykorzystanych środków publicznych.

Zagraniczni goście podczas wizyty oprócz oficjalnych spotkań poznali naszą lokalną kulturę i tradycje.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat projektu „C.A.S.E.S. WORK -Social & Collaborative enterprise. Nowy model przedsiębiorczości oparty na zasadach współdziałania oraz elementach ekonomii społecznejʺ

www.caseswork.eu