Czwarte spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu C.A.S.E.S. work

CASES WORK _LOGO_version 1d 444 newCo:  Czwarte międzynarodowe spotkanie w ramach projektu CASES work Kto uczestniczył:  Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna,
Kto nas gościł: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARGANIL
Kiedy: 05 – 08 marca 2014
Gdzie: Arganil, Portugalia

Partner goszczący to publiczny instytut ponadgimnazjalny w Arganil, region Coimbra w Portugalii.
http://www.esarganil.pt
W zorganizowanie czwartego spotkania partnerskiego projektu C.A.S.E.S. Work włączono społeczności lokalne, reprezentantów instytucji publiczntch oraz uczniów instytutu.

CW PT 002 Oficjalne otwarcie spotkania nastąpiło w szkole AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARGANIL – SEDE: ESCOLA SECUNDÁRIA DE ARGANIL.

 
Reprezentanci podgrup roboczych omówili krótko prace w zakresie dobrych praktyk.
Zaprezentowano prezentacje PowerPoint każdej z grup oraz zilustrowano postępy w pacy nad zbiorem dobrych praktyk w – stan na marzec 2014.

Lista najistotniejszych tematów dyskutowanych podczas spotkania:

  • narzędzia edukacyjne –e Booki, przewodniki tematyczne opracowane przez partnerów projektu,
  • portal internetowy projektu, strona www,strona Facebook oraz blog – partycypacja, problemy i wyzwania,
  • plan rozpowszechniania – komunikaty prasowe, artykuły, internet,
  • ewaluacja oarz raport końcowy(schemat, terminy).

CW PT 004Pozostałą część programu wypełnily Wizyty Studyjne, które ilustrują przykłady dobrych praktyk z alternatywnej ekonomii na obszarach wiejskich. Był to temat nad którym pracował partnr z Portugalii.
Zwiedziliśmy między innymi wioskę Soito w regionie Coimbra gdzie od 10 lat jest przeprowadzany proces rewitalizacji i odbudowy nieomal opuszczonej i wymarłej wioski.

CW PT 010Projekt jest dobrym przykładem nadania międzynarodowej rangi stosunkowo lokalnemu przedsięwzięciu.
Z odbudowy osady czerpią radość ludzie z różnych krajów. Międzynarodowa społeczność w Soito nadaje projektowi niebywałej dynamiki, a powstające wsólnymi siłami dzieło pozwala na życie zgodnie z naturą.
Oryginalność przedsięwzięcia polega również na tym, że jego spontaniczni sponsorzy stają się również beneficjentami wspólnych i indywidualnych działań.
Dzięki odbudowie wioski, zniwelowany zostanie efekt depopulacj oraz odizolowania miejscowości.
Projekt ten przyczyni sie do zachowania dziedzictwa kulturowego jak i ochrony środowiska naturalnego.
Innowacyjność projektu polega na wykarzystaniu elementu marketingowego promującego lokalne dziedzictwo kulturowe. Dzięki kosekwentnej popularyzacji przedsięwzięcia pozornie skazana na zapomnienie obyczajowość nagle znajduje swoich zagorzałych zwolenników i przeżywa swój renesans.
Więcej informacji na temat spotkania tutaj:

CW PT 006