Kompendium Dobrych Praktyk w zakresie usług sektora rządowego oraz finansowania społecznościowego w Polsce

CW GOOD PRACTICE_POLAND Cover

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie podstawowych informacji na temat przedsiębiorczości społecznej z zakresu otwartego rządu oraz finansowania społecznosciowego w Polsce.
Nasze badania polegały na:
 poszukiwaniu trafnej definicji nowego modelu prowadzenia działalności gospodarczej i nowych możliwości na rynku pracy, czyli model przedsiębiorczości oparty na zasadach współdziałania oraz elementach ekonomii społecznej
 poznaniu ram i warunków funkcjonowania przedsiębiorczości opartej na zasadach współdziałania oraz elementach ekonomii społecznej, (głównie w ujęciu polskim)
 stworzeniu zbioru dobrych praktyk we wspomnianych dziedzinach
 zdefiniowaniu obszaru naszych zainteresowań w celu przeprowadzenia głębszej analizy, otwartego rządu czy finansowania społecznościowego.
Opracowanie zawiera przykłady niektórych dobrych praktyk wspierających przedsiębiorczość społeczną w Polsce.
W części ostatniej sformułowane zostały wnioski i rekomendacje dotyczące badanych obszarów.
Dokument powstał w ramach projektu „C.A.S.E.S. WORK – współdzielenie, współpraca oraz elementy ekonomii społecznej w przedsiębiorczości – nowy model prowadzenia działalności gospodarczej i nowe możliwości na rynku pracy” realizowanego w latach 2012-2014.

Czytaj kompendium w j. polskim oraz w j. angielskim

CW DOBRE PRAKTYKI_POLSKA_CoverCW GOOD PRACTICE_POLAND Cover