Wizyta Studyjna w Wiedniu oraz spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu C.A.S.E.S. work

CW IM V

CW IM V 3

Agenda tutaj 

Fotorelacja tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Co:         Wizyta studyjna i spotkanie  partnerskie

Gdzie:     Wiedeń

Kiedy:     12 i 13 maj 2014

Wizyta studyjna u partnera projektu z Austrii miała na celu wymiany dobrych praktyk, pogłębienie wiedzy a zwłaszcza praktycznych metod wdrażania i rozpowszechniania efektów aktualnie realizowanego projektu CASES WPRK. Jako że zarówno nasza fundacja EURO – IDEA jak i organizacja MULTIKULTURELLES NETZWERK działają na styku współpracy pomiędzy podmiotem pozarządowym a lokalnym samorządem, istotna jest znajomość mechanizmów pozwalających efektywnie wykorzystać z wzajemnym pożytkiem możliwości współdziałania obydwu stron.

Pierwszego dnia spotkaliśmy się w pomieszczeniach biurowych MULTIKULTURELLE NETZWERK. Zapoznaliśmy się z technicznymi i merytorycznymi zagadnieniami funkcjonowania organizacji.

Następnie udaliśmy się do miejsca praktycznych działań statutowych stowarzyszenia.

Zapoznaliśmy się z paletą ich codziennych praktyk służących urzeczywistnianiu idei integracji młodych ludzi wywodzących się z różnych krajów i kultur, a zwłaszcza tych, którym jeszcze nie udało się znaleźć swojego miejsca w gościnnej dla nich Austrii.

Z naszej strony Łukasz Filipiak zapoznał szczegółowo przedstawicieli MULTIKULTURELLE NETZWERK z opracowanym przez naszą fundację e-bookiem „Open Source w usługach rządowychʺ, jako naszym wkładem w realizację projektu CASES WORK. Uwagi austriackich uczestników spotkania stały się inspiracją do drobnych korekt i uzupełnień naszej publikacji.

CW IM V.2

 

Drugiego dnia wizytowaliśmy miejsca gdzie mogliśmy zapoznać się z efektami rozpowszechniania różnych socjalnych ale i nie tylko socjalnych innowacyjnych użytecznych społecznie projektów. Między innymi darmowe samoobsługowe punkty wymiany i wypożyczania książek, czasopism, również w formacie PC. Zapoznaliśmy się z ofertą alternatywnego transporu miejskiego w tym casr/bike sharingu czyli wypożyczalni rowerów i samochodów. Zwiedziliśmy też miejsca nieodpłatnego przekazania różnych drobnych sprzętówgdzie umieszczono tablice ogłoszeń o chęci podarowania większych urządzeń.

Wreszcie odwiedziliśmy budynek samorządu VII Dystryktu Wiednia. Zapoznaliśmy się z ofertą współpracy pomiędzy dzielnicą a organizacjami pozarządowymi działającymi w tym dystrykcie.

Odwiedziliśmy również przepotężny gmach ratusza – siedzibę burmistrza Wiednia, a na koniec równie imponujący, kipiący imperialnym przepychem gmach parlamentu Austrii.

Załamanie pogody kazało nam ograniczyć dalszy marsz przez wiedeński townhall.

Po wspólnym lunchu w sercu reprezentacyjnego centrum Wiednia nasza wizyta w Wiedniu dobiegła końca.c