Dobre Praktyki w UE. Współdzielenie, współpraca oraz elementy ekonomii społecznej w przedsiębiorczości – nowy model prowadzenia działalności gospodarczej i nowe możliwości na rynku pracy

CW BEST PRACTICE Cover PLKompendium dobrych praktyk dotyczących nowego modelu przedsiębiorczości opartego na zasadach współdziałania, elementach ekonomii społecznej oraz ekonomii dzielenia się jest to zbiór wyselekcjonowanych dobrych praktyk, zebranych w 15 krajach EU. Jest dostępne w kilku wersjach językowych.

Beneficjenci to:

Beneficjenci projektu to:
  • nowopowstałe, prywatne przedsiębiorstwa start-up;
  • bezrobotni poszukujący zatrudnienia;
  • przedsiębiorstwa, które badają nowe/potencjalne możliwości w zmieniających się realiach gospodarczych;
  • władze oraz wspólnoty lokalne, które wspierają aktywne uczestnictwo i otwarty dostęp do pełnego wykorzystane zasobów publicznych.

Zapraszamy do lektury w j.polsim