Trzecie spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu OpenGovEU

Co: Trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu OpenGovEUKto uczestniczył:  Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna,
Kto nas gościł:
FA-Magdeburg GmbH, Niemcy
Kiedy:
2o – 24 czerwca 2014
Gdzie: Magdeburg, Niemcy

Spotkanie odbyło się w pełnym składzie partnerskim. Naszą fundację Euro-Idea reprezentowała Anna oraz Bogdan.

Celem spotkania była prezentacja dobrych praktyk Otwartego Rządu w dwunastu krajach europejskich.

Dokonano prezentacji sześćdziesięciu pięciu dobrych praktyk w następujących sektorach: świadomość i zaangażowanie obywatelskie, , e administracja oraz otwarte dane.

Nasza delegacja podczas spotkania w Magdeburgu przedstawiła prezentację instytucji partnerskiej oraz zaprezentowała wyniki polskich badań na temat Otwartego Rządu czyli zbiór polskich Dobrych Praktyk z powyższego tematu.

Grupa partnerska skupiła się na wymianie doświadczeń oraz wymianie poglądów na temat procesu otwierania rządów w krajach UE,

Podczas spotkania w Niemczech analizowano strategie Otwartego Rządu. Rozpatrywano potencjał nowych możliwości inteligentnego zarządzenia w sektorze publicznym i tworzenia nowej jakości życia dla obywateli,

Ostatni punkt spotkania stanowiła dyskusja na temat przewodnika który zostanie wydany w ramach partnerstwa w 2015 roku. W ramach tego tematu odbyła się sesja odnośnie strategii generowania wytycznych na rzecz Otwartego Rządu a w szczególności na rzecz otwartości i przejrzystości, odpowiedzialnego rządzenia i włączania obywateli w procesy decyzyjne,

Miła atmosfera podczas spotkania oraz żywe zainteresowanie tematem całej grupy partnerskiej sprawiło, że spotkanie okazało się bardzo owocne.

 

 

Reklamy