Open Source w usługach rządowych. Przewodnik dla zainteresowanych rozwojem usług typu open source w obszarze Otwartego Rządu

CW OSGS cover PLW chwili obecnej trwają poszukiwania nowego modelu Bussinesowego, jak
przedsiebiorstwa mogłyby zarabiać na przetwarzaniu oraz ponownym udostepnieniu
informacji publicznej. Open Source jest przyszłością dla zarządzania publicznego.
Polityka otwartych źródeł jest kluczowym krokiem, jaki władze publiczne muszą
podjąć.
Proponowany przez nas przewodnik wydaje się być bardzo aktualny i zapewne okaże się pomocny dla naszych beneficjentów oraz wszystkich zainteresowanych.

Ten przewodnik ma być użytecznym narzędziem edukacji i wsparcia, na rzecz Otwartego Rządu. Zawiera m.in. wyjaśnienie, czym jest Open Government (otwarty rząd), Open Data (otwarte dane), Open Source oraz czym są procesy „otwierania rządu” oraz przeglądowo obrazuje różne strategie w tym zakresie na terytorium UE. Nasza publikacja wprowadza koncepcję „miast typu open source” oraz „inteligentnych miast”(Smart Cities), jako przyszłej koncepcji polityki inteligentnego zarządzenia w sektorze publicznym

Czytaj przewodnik w j. polskim raz w j. angielskim

CW OSGS cover PLCW OSGS cover