Czujesz pociąg do kultury? – FAME ARTISTS’ SCHOOL AND CREATIVE CENTRES’ NETWORK

FAME logo

Projekt FAME tworzony jest przez sieć artystów z Włoch, Austrii, Grecji, Polski i Rumunii. W inicjatywie bierze udział 11 organizacji partnerskich wspomaganych przez 6 domów kultuty.

W ramach projektu FAME narodzi się centrum kultury dla młodych artystów oraz odbędzie się seria warsztatów teatralnych, muzycznych oraz z gatunku animaacji komputeraowej. W ramach międzynarodowej współpracy stworzony zostanie film animowany wyprodukowany w całości przez uczstników projektu.Projekt jest współfinansowany z budżetu regionalnego Basilicata.

Po raz pierwszy spotkaliśmy się we Włoszech 27-30 czerwca 2014.

Pierwszy meeting organizatorów i zespołu zaproszonych specjalistów odbył się w dniach 27 do 30 czerwca br. w stolicy włoskiego regionu Basilicata, w Potenzy. W trakcie kilku spotkań omówiono sprawy formalne i merytoryczne związane z projektem i wypracowano plan i terminy dalszych działań. Wolontariuszowi naszej fundacji Bogdanowi Cierpiołowi zgodnie z jego kompetencjami przydzielono pieczę nad ścieżką dźwiękową filmu – muzyka i efekty akustyczne. Ramy czasowe przedsięwzięcia mają się zamknąć w terminie do końca 2015 roku.