Czwarte spotkanie partnerskie w ramach realizacji projektu OpenGovEU

Co: Czwarte międzynarodowe spotkanie w ramach projektu OpenGovEU

Kto uczestniczył:  Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna,
Kto nas gościł: Connexion Roumanie
Kiedy: 11 – 12 września 2014
Gdzie: Paryż, Francja

Celem spotkania była prezentacja oraz analiza form Otwartego Rządu jakie funkcjonują w Unii Europejskiej.

Naszą fundację Euro-Idea reprezentowała Anna. Była ona moderatorem jednej z trzech grup dyskusyjnych podczas WORLD CAFÉ.

Dokonano analizy tematu Otwartego Rządu. Prof. Piet Kommers z Uniwersytetu w Twente (NL) na podstawie piramidy zilustrował różne poziomy demokracji oraz wartości genotypowe do których odwołuje się koncepcja otwartego rządu, a są to: przejrzystość, partycypacja i współpraca.

Przejrzystość tworzy podstawę procesu ewolucji Otwartego Rządu. Publiczne zaangażowanie obywateli zwiększa jakość i efektywność decyzji władz. Władza musi być gotowa do współpracy. Możliwość współdziałania oraz współtworzenia aktywnie włączy obywateli w pracę Rządu.

Partnerzy projektu omawiali również rolę oddolnych inicjatyw Otwartego Rządu. Dokonano analizy wybranych dobrych praktyk w Open Government w Europie. Brano pod uwagę kryterium transparentności, partycypacji i współpracy. To była taka otwarta forma ewaluacji zebranego podczas realizacji projektu materiału.

Drugą część spotkania stanowił WORLD CAFÉ – warsztat w formie OST tzw. „Open Space Technology”. Na warsztat składały się dyskusje w trzech różnych grupach tematycznych. Konfrontacje przy okrągłym stole trwały około 5 minut, po czym uczestnicy przechodzili do kolejnego stołu by podjąć kolejny wątek. Wszystko to w nieformalnej atmosferze przy stole zastawionym regionalnymi smakołykami z każdego zakątka Unii Europejskiej.
Warsztat dotyczył zagadnień istotnych dla naszego projektu a w tym zagadnienia takiego jak Otwarty Rząd, aktywne obywatelstwo oraz Smart Cities.

Wybrana przez organizatora spotkania metoda pracy miała na celu wprowadzenie uczestników meetingu do powyższych tematów. Natomiast kreatywna dyskusja w grupach miała pozytywny wpływ na zrozumienie oraz przeanalizowanie poszczególnych tematów.
Debatę zakończyła prezentacja z podsumowaniem dokonana przez moderatorów. Nasza delegatka opracowała i przedstawiła wyniki debaty na temat aktywnych form obywatelstwa.
Tą relacją zakończył się pierwszy dzień spotkania partnerskiego w Paryżu.

Kolejnym etapem spotkania partnerskiego była burza mózgów. Omawiano szczegóły dotyczące realizowania przewodnika na temat Otwartego Rządu, aktywnego obywatelstwa oraz Smart Citie.

Całość spotkania dopełnił ciekawy program kulturalny.

Reklamy