Otwarta Przestrzeń, World Café oraz inne metody i narzędzia zaangażowania obywateli_Przewodnik

OST_GUIDE_PL_IMObecnie w Europie istnieje silna potrzeba skupienia się na elementach aktywnej partycypacji w życiu
publicznym. By wzmocnić społeczne zaangażowanie należy stworzyć podstawy przestrzeni społecznej, w myśl idei           Otwartego Rządu (z ang. Open Government), większej transparentności i otwartości, gdzie obywatele zaczną aktywnie współdziałać z instytucjami publicznymi.
Niniejszy przewodnik oferuje przedstawicielom administracji publicznej oraz obywatelom alternatywne metody i narzędzia do współdziałania oraz współtworzenia inicjatyw społecznych.

Do opisanych wybranych metod należą: Open Space Technology-Metoda Otwartej Przestrzeni; Free writing-swobodne pisanie; Online Mood Board-Interaktywna Tablica Nastroju; Metoda World Café. Dostępny w licznych wersjach językowych.

Przewodnik w j. polskim w formie eBooka to nowoczesne, interaktywne narzędzie edukacyjne dla dorosłych słychaczy.

Do odczytania pełnej treści e-booka pobierz interaktywny PDF, zapisz go na dysku Twojego komputera. Wasz komputer powinien mieć aktywne połączenie z internetem. Wersja do druku dostępna bezpłatnie na zamównienie.

j. polski wersja interaktywny PDF

j. angielski

pozostałe wersje