eBook: otwarty rząd, aktywne obywatelstwo, inteligentne miasta

OG_IM_3coverPL

Projekt Otwarty Rząd w Europie realizowany przez naszą fundację w latach 2013-2015 nawoływał do nabywania nowych kompetencji o charakterze społecznym i obywatelskim. Naszym celem było przekazanie wiedzy na temat Otwartego Rządu oraz stymulowanie aktywnego obywatelstwa.

Przedstawiamy owoc współpracy międzynarodowej – przewodnik powstały w ramach projektu – przewodnik Otwarty Rząd, aktywne obywatelstwo, inteligentne miasta.

Nasz przewodnik w formie eBooka to nowoczesne, interaktywne narzędzie edukacyjne dla dorosłych słychaczy, zapewnieniając im odpowiednie informacje, wskazówki i zasoby.

Beneficjenci to: przedsiębiorstwa start-up; przedsiębiorstwa, które badają potencjalne możliwości w zmieniających się realiach gospodarczych; przedstawiciele trzeciego sektora;władze i wspólnoty lokalne.
Przewodnik jest użytecznym narzędziem wsparcia, na rzecz Otwartego Rządu, Aktywnego Obywatelstwa oraz Inteligentnych Miast, dedykowany zarówno sektorowi prywatnemu jak i publicznemu. Prezentowane jest tutaj proste i praktyczne podejście, będące drogowskazem dla zwykłych obywateli, jak się zaangażować w inicjatywy, które przyniosą korzyści dla nich samych, ich rodzin, wspólnoty lokalnej czy całego społeczeństwa.

OG_gide cover1 pl

Rozdział 1 Otwarty Rząd
Zawiera m.in. wyjaśnienie, czym jest Open Government (Otwarty Rząd), Open Data (otwarte dane), znaczenie nowych mediów w procesie rządzenia oraz czym są procesy „otwierania rządu” oraz przeglądowo obrazuje różne strategie w tym zakresie na terytorium UE.
Dodatkowo Rekomendacje I Odniesienia.
OG_gide cover2 pl

 

Rozdział 2 Aktywne Obywatelstwo
Prezentowane jest tutaj proste i praktyczne podejście, będące drogowskazem dla zwykłych obywateli, jak się zaangażować w inicjatywy, które przyniosą korzyści dla nich samych, ich rodzin, wspólnoty lokalnej czy całego społeczeństwa.

OG_gide cover3 pl

 

 

Rozdział 3 Inteligentne Miasta
Opisuje m.in. charakterystyki Inteligentnego Miasta, potrzeby, strategie. Dodatkowo Rekomendacje I odniesienia.

 

 

Pobierz e-booka. Zapisz go na dysku Twojego komputera.

Do odczytania pełnej treści e-booka pobierz interaktywny PDF, zapisz go na dysku Twojego komputera. Wasz komputer powinien mieć aktywne połączenie z internetem. Wersja do druku dostępna bezpłatnie na zamównienie.

Pozostałe wersje