Drugie spotkanire projektowe – Lisbona

Drugie spotkanire projektowe

Lisbona, 15 i 16 kwietnia 2016

Ważne decyzje

Tematem przewodnim spotkania były dobre praktyki ekonomii dzelenia się / ekonomii współpracy.

Przez kilka ostatnich miesięcy analizowaliśmy wiele inicjatyw z gatunku ekonomii współpracy. Wybraliśmy kilka z nich do szczegółowego badania.  Nadszedł czas na prezentacje rezultatów.

Podczas spotkania w Lisbonie doszło do ewaluacji zebranego materiału. Zespół projetu CREATUSE zadecydował o wyselekcjonowaniu 7 dobrych praktyk.

Projekt od kuchni czyli co robimy.

Znaczną część spotkania w Lisbonie  poświęcono na budowanie grupy.

Dla czego?

Na początku każdego spotkania, w którym uczestniczą grupy z różnych krajów, uczestnicy poddani są działaniu wielu bodźców jednocześnie. Nagle znajdują się na nieznanym sobie terenie, skonfrontowani są ze słowami i zdaniami, których często, szczególnie na początku, nie rozumieją, nawet jeśli języka partnera uczyli się w szkole, dokoła nich wiele obcych twarzy, nieznanych imion i osób. Do tego dochodzą różnice kulturowe, z których często nie zdają sobie sprawy, które jednak mogą działać irytująco i niepokojąco.

Edukacja pozaformalna jest zorientowana na uczestników. To oznacza, że samopoczucie i stan emocjonalny osób uczestniczących powinniśmy traktować poważnie i traktować go jako punkt wyjścia przy budowaniu programu. Stąd w początkowej fazie programu należy stosować takie metody, które zredukują obawy i niepewność, a wzmocnią ciekawość i chęć spotkania. 1)

 

Praca w grupie i sesje robocze online.

Umiejętność pracy w zespole jest dzisiaj najważniejszą kompetencją w życiu zawodowym. Szczególnie dotyczy to umiejętności współpracy w zespole o składzie międzynarodowym. Podczas spotkania w Lisbonie  pracowano nad zburzeniem barier kulturowych, oraz  nad osobistym poznaniu się uczestników spotkania. 1)

„W grupie projektowej spotykamy się regularnie, nie tylko podczas międzynarodowych wizyt ale również podczas sesji online.

Dla mnie plusem tych spotkań jest to, że na spotkaniach zobowiązujemy się do czegoś, a publiczne zobowiązanie jest o wiele silniejsze niż obiecanie sobie czegoś samemu przed sobą. Grupa sprawia, że inni ludzie rozliczają mnie z pracy nad projektem.Ta metoda pomaga nam w dotrzymywaniu terminów i skutecznym realizowaniu działań.” Anna

Mamy gotowy plan na najbliższe miesiące.

Czeka nas wiele wyzwań, w tym opracowanie przewodnika:

SHARING I COLLABORATIVE CONSUMPTION – WPROWADZENIE DO EKONOMII DZIELENIA SIĘ ORAZ EKONOMII WSPÓŁPRACY.

 

 

Bibligrafia:

  • Gdybym ja to wiedział – Vademecum dla koordynatorów polsko-niemieckiej wymiany szkolnej
Reklamy