Nowy projekt to nowe wyzwania! Od listopada 2017 rusza ISDL

Dla czego koordynujemy projekt „Integration through Social and Digital Learning” (ISDL)?

Głównym priorytetem naszych działań jest pomoc w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy oraz wspieranie grup narażonych na wykluczenie społeczne.

Integration through Social and Digital Learning (ISDL) jest międzynarodowym projektem partnerskim, realizowanym przez fundację Euro-Idea przy wsparciu finansowym UE w ramach programu Erasmus+.

Projekt koncentruje się na sytuacji migrantów i osób bezrobotnych w różnych krajach UE.

W projekcie uczestniczy 6 organizacji partnerskich, z Polski, Włoch, Turcji, Rumunii i Niemiec.

Niebawem więcej informacji na temat naszych dziań na stronie projektu ISDL i Facebook

 

Rola kształcenia dorosłych w procesach społecznej inkluzji i integracji.

Celem każdego systemu edukacji jest wyposażenie ludzi w szeroki wachlarz umiejętności i kompetencji.

Kształcenie osób dorosłych, czyli doskonalenie  zawodowe  i  rozwój  osobisty  osób  dorosłych,  jest istotną częścią systemu edukacji.

Edukacja wśród  osób dorosłych nie  jest  już  tylko  dobrowolną  aktywnością  podejmowaną  przez  nielicznych  w  celu  zaspokojenia  własnych potrzeb  związanych z rozwojem osobistym.

Permanentna  edukacja  stała  się  integralną  składową życia,  warunkiem  niezbędnym do właściwego funkcjonowania w otaczającym świecie.

 

 

Reklamy