Nowy projekt Made in EU

Nowy projekt Methodologies ADult Education in EU to dwuletni projekt, którego celem jest nawiązywanie współpracy europejskiej i wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w obszarze edukacji dorosłych.

Zaplanowane działania to:

  • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (w tym działania lokalne dla kadry i słuchaczy),
  • Spotkania międzynarodowe partnerów: Wilno, Caserta, Ateny, Potenza, Kraków,
  • Lokalne działania dot. szkoleń i uczenia się:
    • krótkie szkolenia oraz warsztaty dla osób niezdolnych do pracy z powodu zaburzeń psychicznych,
  • Opracowywanie, testowanie  programów, metod i narzędzi edukacyjnych dla grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne,
  • Wydarzenia upowszechniające

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Zapraszamy na stronę internetową projektu

https://sites.google.com/site/projectmadeineu/

 

Reklamy