ISDL – czwarte spotkanie grupy projektowej – Berlin, lipiec 2019

Czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe, Berlin, 25–26 lipca 2019 r

Podczas ostatniego międzynarodowego spotkania projektowego nasz zespół był zaangażowany w finalizację działań projektu.

Główny nacisk położono na ostateczną korektę podręcznika i korektę tekstów.

Dzięki współpracy i podejściu do pracy w grupie zespół był naprawdę skuteczny w realizacji powyższych celów. Skupiliśmy się również na intensywnych bieżących działaniach informacyjnych na ostatnim etapie projektu.

Odwiedziliśmy także Pomnik Muru Berlińskiego i odkryliśmy Berlin oczami syryjskiej kobiety, która przybyła do miasta jako uchodźca. Spotkanie zakończyło się obiadem w restauracji prowadzonej przez uchodźców.

Program spotkania

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.